Jak mogę się zarejestrować?

Każda zainteresowana osoba może osobiście lub telefonicznie (94 3430748 lub 536293389) zgłosić się do rejestracji Centrum ANON – gabinet 402.

Czy potrzebne jest skierowanie?

To zależy do której Poradni. Do Poradni Psychologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza z ubezpieczenia zdrowotnego. Do Poradni Uzależnień i Seksuologicznej zgłaszający się pacjent nie potrzebuje skierowania.

Ile kosztuje wizyta?

Centrum ANON jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi w ramach kontraktu z NFZ. Osoby ubezpieczone nie muszą płacić za wizytę.

Co w sytuacji, kiedy osoba jest nieubezpieczona?

W ramach Poradni Uzależnień osoba, która nadużywa alkoholu I chcę podjąć terapię, może otrzymać pomóc bezpłatnie.

Ile trwa terapia?

Trudno jest jednoznacznie określić czas trwania terapia. Jest to zależne od przebiegu procesu leczenia danej osoby. Można ogólnie powiedzieć, że od roku do trzech lat.

Ile się czeka na przyjęcie do terapii?

To zależy w której Poradni.

W Poradni Uzależnień i Poradni Seksuologicznej przyjęcia pacjenta na wizytę diagnostyczną odbywa się stosunkowo płynnie –  przyjęcie następuje okresie od tygodnia do trzech tygodni.

W Poradni Psychologicznej obowiązuje kolejka osób oczekujących. Obecnie (2022r.) okres oczekiwania wynosi około 2 lat.

Kto może skorzystać z porady?

W ramach Poradni Uzależnień każda osoba, która ma problem z nadużywaniem alkoholu, alkoholu I substancji psychoaktywnych, z hazardem, zakupoholizmem, grami komputerowymi i innymi zachowaniami nałogowymi. W ramach tej Poradni prowadzimy psychoterapię dla członków rodzin z problemem uzależnień. Każdy dorosły członek rodziny może zgłosić się do Poradni po pomoc.

 W Poradni Psychologicznej prowadzimy psychoterapię. Do tej Poradni potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego .

W Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oferujemy leczenie dla pacjentów doświadczających spadku zainteresowań seksualnych, braku zadowolenia, niedostateczną reakcję fizjologiczną niezbędna w kontakcie seksualnym albo niezdolnością do kontrolowania lub osiągania orgazmu. Udzielamy pomocy osobom, które przeżywają problemy w relacjach partnerskich i kryzysach małżeńskich. Osoby doświadczające kompulsywnych zachowań seksualnych („uzależnione od seksu, pornografii, masturbacji”) także otrzymają kompleksową pomoc. Zapraszamy osoby pełnoletnie, które doświadczają dysforii płciowej. Również rodzice, młodzieży przeżywającej niepewność wobec własnej identyfikacji płciowej otrzymają u nas pomoc.

Na czym polega leczenie uzależnień?

Obecnie w przyjętym kanonie leczenia uzależnień przyjęto, że psychoterapia jest preferowaną metodą leczenia uzależnień. Dodatkowo zdarza się, że pacjent wymaga wsparcia farmakologicznego. W Centrum ANON przyjmują zarówno psychoterapeuci jak lekarze psychiatrzy.

Pacjent zgłaszający się do Poradni Uzależnień  odbywa 2-3 sesje diagnostyczne w celu rozpoznania występujących trudności. Jeśli z diagnozy wyniknie, że pacjent ma kłopot z nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, występują zachowania nałogowe (hazard, zakupoholizm, seksoholizm itp) otrzymuje najbardziej optymalną ofertę  leczenia.

Leczenie uzależnienia przebiega w dwóch etapach. Podstawowy program terapii uzależnienia to etap skoncentrowany na uzyskaniu  informacji o tym czym jest uzależnienie, jakie są tego objawy. Wspiera proces rozpoznawania u siebie problemu nadużywania alkohol lub innej czynności nałogowej. Co pomaga utrzymać abstynencje, co przeszkadza. Jak radzić sobie z silną potrzebą wypicia alkoholu lub zachowania nałogowego (np. zagrania, zakupów, oglądania pornografii)

Etap zaawansowanej psychoterapii uzależnień skoncentrowany jest na pogłębianiu świadomości bycia osobą uzależnioną oraz pracy nad osobistymi problemami pacjentów, które bywają źródłem nawrotu zachowań nałogowych.

Na czym polega psychoterapia?

Jest sposobem leczenia mający na celu usunięcie przyczyn zaburzeń funkcjonowania. Procesem poznawania siebie i akceptowania siebie oraz nabywania umiejętności rozwiązywania problemów życiowych bez uciekania do szkodliwych dla  siebie lub innych zachowań.   Proces leczenia odbywa się w indywidualnej relacji terapeutycznej lub w grupowej psychoterapii. Psychoterapia umożliwia poprawę jakości życia i zwiększenie dobrostanu.

W razie dodatkowych pytań można zadać je poprzez Facebook Centrum ANON oraz osobiście w rejestracji.

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON
Dane kontaktowe

Adres

ul. Monte Cassino 13
75-414 Koszalin