Profilaktyka i szkolenia

Profilaktyka i szkolenia

Prowadzimy odpłatnie szkolenia dla różnych grup zawodowych, m.in.: kuratorów, pracowników socjalnych, członków GKRPA, psychologów, pedagogów. Na zlecenie organizujemy zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Ustawodawca w art. 41 ust. 4 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wprowadził wymóg, aby osoby wchodzące w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) posiadały odpowiednie przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym proponujemy Państwu – rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenia o tematyce:

  • uzależnienie od alkoholu, leczenie osób uzależnionych, picie ryzykowne i szkodliwe oraz strategie pomocy, w tym programy redukcji szkód oraz programy ograniczania picia,
  • rodzina z problemem alkoholowym, w tym współuzależnienie,
  • sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz strategie pomocy organizowanej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem pracy socjoterapeutycznej,
  • zjawisko przemocy w rodzinie – aspekty prawne i psychologiczne, praca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, procedura „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem roli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • kontakt z klientem gminnej komisji – osobą uzależnioną, współuzależnioną, osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc (dotyczy to przede wszystkim tych z członków komisji, którzy takie rozmowy prowadzą).
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON
Dane kontaktowe

Adres

ul. Monte Cassino 13
75-414 Koszalin