Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Zgodnie z umową z NFZ Poradnia Psychologiczna Centrum ANON przyjmuje osoby z rozpoznanymi:

  a) zaburzeniami nerwicowymi (F40 – F48);
  b) zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 – F59);
  c) zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych (F60 – F69);
  d) zaburzeniami emocji i zachowania rozpoczynającymi się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 – F98).

Na psychoterapię w Poradni Psychologicznej obowiązuje lista oczekujących. Pacjent zapisywany jest na listę przez pracownika rejestracji po przedstawieniu skierowania lekarskiego na psychoterapię z odpowiednim rozpoznaniem.

Skierowanie lekarskie zgodnie z wymogami NFZ powinno zawierać:

  a) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (nazwa, adres i telefon, regon, nr umowy z NFZ;
  b) dane pacjenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel);
  c) oznaczenie rodzaju podmiotu do którego kieruje się pacjenta;
  d) nazwa rozpoznania ustalonego przez kierującego i kod wg ICD-10;
  e) data wystawienia skierowania;
  f) oznaczenie kierującego (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, podpis).

Psychoterapia oferowana w Poradni Psychologicznej Centrum ANON jest psychoterapią krótko i długoterminową obejmującą od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji terapeutycznych, jeden raz w tygodniu. Pracujemy  w podejściu poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym i systemowym.

O dokładnym terminie pierwszej wizyty pacjent zostaje poinformowany telefonicznie przez pracownika rejestracji.

Skreślenie pacjenta z listy oczekujących może nastąpić w przypadkach:

  a) nie stawienia się pacjenta w wyznaczonym terminie bez powiadomienia
  b) braku kontaktu z pacjentem w przypadku próby umówienia pierwszej wizyty
  c) powiadomienia pacjenta o rezygnacji ze świadczenia
  d) zaprzestania wykonywania świadczeń przez Centrum ANON
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON
Dane kontaktowe

Adres

ul. Monte Cassino 13
75-414 Koszalin